Konfliktlösning med jag-budskap

Jag-budskap innebär att man på ett sätt som är ärligt och rakt talar om:
BETEENDE – dvs. vad jag ser eller hör, mina observationer av det som sker
KÄNSLA – dvs. vad jag känner när jag ser eller hör detta
BEHOV – det jag behöver i den aktuella situationen
ÖNSKAN – vad jag skulle önska hända i stället