Allmän dans

Allmän dans Allmän syftar på öppen för alla. En allmän badstrand är öppen för alla, vilket betyder att ingen kan lägga beslag på den för egen del. På Stockholms milongor verkar ett missförstånd ha ägt rum eller möjligen något outrett. Frågan är vad som är allmänt på en milonga. Är det själva dansgolvet som åsyftas…

Teman för tango

Teman för tango Bli medveten om hur kroppen rör sig. T.ex. lutning Axlarnas rörelse är synkroniserad med benens. Varför det lediga benet alltid rör sig utåt när vi hukar oss i tangon. Dansen sker alltid i överkroppen och speglas i underkroppen. Ett steg kan inte ske i frambenet, upptäckas i torson och förmedlas till bakbenet.…