Socialt

Den sociala aspekten är en viktig ingrediens i all mänsklig gemensam verksamhet. I alla sociala sammanhang uppstår konflikter. Att lösa dessa är a och o för att lyckas med vad gruppen föresatt sig. Lösningar som att utrota, mörda, utesluta, mobba och exkludera andra får ses som de sämsta lösningarna och bör undvikas till varje pris. Dessutom bör alla kränkningar bemötas snabbt och obönhörligt eftersom dessa obearbetade förstör effektiviteten, föresatsen och skapar lidande.

Har för avsikt att försöka belysa den och ge den lika mycket uppmärksamhet som tangon.

Att förstå sociala sammanhang och att uppföra sig socialt är uppenbarligen en svårighet som styrs alldeles för mycket av vem man umgås med och i vilken kontext mötet sker.