Saxat från Tango Nortes hemsida.

Grundnivå:

Du har inga förkunskaper alls, eller kanske har gått på några nybörjarintroduktioner eller någon nybörjarkurs.

Fortsättningsnivå:

Du har gått flera grundkurser. Du känner dig bekväm med tangogång, stopp, sidsteg, kors samt ochos framåt och bakåt. Du har börjat gå på praktikor och har börjat dansa socialt.

Medelnivå:

Du känner dig säker i att växla mellan parallellt och korsat system (salida cruzada). Du känner dig relativt bekväm i milonga och vals. Du är bekant med grunderna i giron och har börjat utveckla din tangorepertoar med några typiska rörelser som barridas, mordidas, adornos och pasadas. Du har börjat improvisera till musiken och dansar regelbundet socialt med olika partner.

Medelavancerad nivå:

Du anpassar dig till olika dansmiljöer och uttrycker dig olika till olika tangomusik och känner dig bekväm i milonga och vals. Du kan med god balans dansa i både öppen och sluten omfamning. Tangon har för dig börjat bli ett verkligt språk.

Avancerad nivå:

Du är en erfaren tangodansare, tränar målmedvetet och regelbundet, dansar mycket socialt och anpassar dig väl till olika partner. Du är säker i milonga och vals. Du behärskar även de svårare varianterna av giros, sacadas, ganchos, boleos och colgadas. Du har en bred repertoar och improviserar fritt. Du behärskar många olika typer av figurer, utvecklar med lätthet egna variationer och har så pass god teknik så att du snabbt tillägnar dig nytt material.