Cabeceo

Cabeceo är ett sätt att bjuda upp till dans som bygger på koder utvecklade för att skapa förutsättningar till magiska danser på milongas där många dansare träffas och där det finns dansare som inte alltid känner varandra sedan tidigare.

En viktig förutsättning för att bjuda upp en önskad danspartner med cabeceo när en tanda börjar är att man vet var i lokalen varje dansare sitter. På det sättet kan man med en enda blick sända inbjudan tvärsöver dansgolvet. Motsatsen, att varje dansare kan infinna sig var som helst i rummet, gör att under tiden man letar efter den utvalde tittar man på många andra som kan tro att det är till dem inbjudan gäller. Precision att bjuda upp är den största anledningen till bordsplacering som innebär att man får tilldelat en egen sittplats när man kommer in på en traditionell milonga.

Värdarna på en milonga organiserar lokalen så att de som vill använda ögonmöte kommer att få de bästa platserna att bjuda upp med blicken. De som kommer i sällskap och som redan har någon/några att dansa med behöver inte den precisionen som cabeceo kräver och därför får mindre attraktiva platser utanför ögonmötes området. Värdarna har möblerat salongen så att det blir lätt för dansarna som vill bjuda upp med cabeceo att få ögonkontakt med den man vill dansa med.

Är man ett par men vill dansa med andra ber man värdarna att placeras separat i ögonmötes området.

Det samma gäller blandade grupper av män och kvinnor. Om man vill dansa med andra bör man säga till värdarna att man vill placeras i ögonmötes området. För sitter man i par eller i en grupp utanför ögonmötes området signalerar man för resten av dansarna att man har kommit för att umgås med sällskapet vilket innebär att ingen insatt i cabeceo kommer att titta dit och bjuda upp eftersom man vill respektera valet att umgås med sällskapet som man sitter tillsammans med.

Har man inte hittat en danspartner efter att tandan startat och de flesta redan dansar får man röra sig och ställa sig i en bättre vinkel till den man vill dansa med och bjuda upp med blicken därifrån men man får inte ta en annans plats när en ny tanda börjar och cabeceo används för att bjuda upp.

 

Cabeceo