Tolkar det som om dansarna inte får lära sig vad de behöver för att komma ut på pistorna.

 

Möten mellan kurslärare, arrangörer och dansare.

Arrangörerna möter inte upp eleverna som kommer ut från ”kurserna”. Dansarna har ingen kanal för att påverka kurser och arrangemang.

Specificera praktikor och milongor på ett rullande schema

Milongor t.ex. varje onsdag. Istället för att ha samma milonga varenda onsdag har man t.ex. milongor för ungdomar 30 – 50 t.ex. en gång i månaden. Milonga för nybörjare och straxt däröver en annan onsdag.

Milonga för avancerade dansare den tredje onsdagen, för queer den fjärde, för nuevo den femte och en Carlos Gardel milonga t.ex. den sjätte. Det vore ju så kul….

Om alla arrangörer hade rullande scheman på detta sätt skulle vi få ett fantastiskt utbud, dra massor av nya dansare till milongorna.

Få slut på konkurrensen och den dåliga stämningen på de gemensamma milongorna.

Kurslärare

Undervisa gärna mer än bara om hur man rör fötterna. Gör dansaren redo för allt som kan hända på dansgolvet. Ge henne en tankeverktygslåda som gör henne lämpad att bli en gedigen dansare.

Arrangörer

Uttryck ert stöd för alla. Allas lika värde. Allas rättigheter För vänlighet och omtänksamhet.
Skapa riktiga praktikor och sluta behandla dom som milongor.

Tango Norte

Skippa det delade dansgolvet.
Skapa riktiga medlemsmöten.
Adressera alla konflikter. Sluta sopa dom under mattan.

Fråga de blivande medlemmarna om de delar målen och vill arbeta ideellt. Att enbart ge den blivande medlemmen rabatt på inträdet skapar inga aktiva medlemmar.

Skapa en kanal i vilken medlemmar och alla besökare på evenemang kan förmedla sin åsikt och vad de är med om på dansträffarna.

Byt ut mer än halva ledningsgruppen, discjockeygruppen, arbetsgrupper och de ideella krafterna. Om ingen vill ställa upp så lägg ner föreningen.

Bättre ingen förening än en låtsasförening som bygger på fusk, där ingen vill arbeta ideellt och på regler som inte följs.

Läggs föreningen ner, så finns möjlighet för något nytt att stiga upp.

Konflikter / Kränkningar

 • Undviker ögonmöten
  – Att låta ögonen mötas vare sig det är innan en dans eller straxt utanför pistan betyder inte att man måste dansa.
  Ett ögonmöte är en hälsning, ett slags hejande, som att ta i hand. Ögonmötet innan en eventuell dans är ett sätt att undvika den nesa som ett nekande innebär om vi bjuder upp på ett annat sätt. Men samma nesa uppstår ju om vi inte möter någon annans ögon alls. Så en rekommendation är att möta allas blickar som ett hej, en bekräftelse, men det betyder inte att man behöver dansa. För att dansa krävs ett längre ögonmöte som innehåller en nick från bådas sidor.
 • Är inte vänlig
  – Att visa varandra vänlighet i ett socialt sammanhang är ett smörjmedel som gör det möjligt att utföra den aktivitet som gruppen föresatt sig att göra och något som löser eventuella missförstånd lättare.
 • Säger inte hej
  – Att inte säga hej efter att ha möts många ggr inom tangon är en slags kränkning, eller brist på förståelse för sociala normer.
 • Hot
  – att stirra på en meddansare på en meters håll där hon med hela sin kropp visar att hon inte önskar en dans, och sedan följa henne över pistan när hon försöker på alla sätt undkomma denna våldsamma inbjudan är en grov kränkning och behöver adresseras omedelbart.
 • Stirrar uttryckslöst
  – Att stirra på någon uttryckslöst och dessutom bli uppmärksammad med en frågande nick och ändå fortsätta stirra är en kränkning.
 • Tar stor plats på pistan
  – Att ha kunskapen att dansa smått när det är trångt på pistan är en kunskap som gör att alla får lika mycket plats.
 • Vill inte dansa / Grupperar pistan på allmän dans
  – Att gå ut på dans och endast låta sig bjudas upp av vissa är en kränkning av det allmänna sociala och äskar en trovärdig förklaring.
 • Använder dansen som påtryckningsmedel för sex
  – Ja, det behöver kanske inte förklaras varför det är en kränkning.
 • Knuffas på dansgolvet
  – Brukligt är att be om ursäkt vid en sammanstötning oavsett vem som har tagit för mycket plats. Att knuffa tillbaka kan eskalera situationen och leda till konflikt.
 • Vill inte reda ut om något uppstått som varit svårt / Att inte vilja återställa en social relation är en kränkning./ Vill inte reda ut vad det är som gör att vänlighet, hejande och dans inte får råda.
  – Ja, detta är också en kränkning. Att inte vilja återställa en relation är att straffa någon för evigt. Kan också användas som en ursäkt för att slippa dansa med någon.
 • Byter tröja mer eller mindre på pistan,.
  – Att byta tröja, byxor eller klä om i närheten av pistan är en kränkning av det socialt brukliga.
 • Eleverna på kurserna är antingen inte tillräckligt duktiga eller så finns inga elevvänliga praktikor eller milongor att gå till.
  – att som kurslärare skicka ut sina elever på praktikor utan att ha försäkrat sig om att de är mogna är en kränkning. Detsamma gäller om arrangörer anordnar enbart svåra milongor för elever/nybörjare.
 • Båda för ( kan hända när en följare lärt sig föra )
  – En bieffekt av att dansa båda rollerna är att man kanske blandar ihop rollerna och det blir hotch potch av dansen.