TANGO HELHETEN

– omtanke, öppenhet, förtroende och gemenskap

Arkdes under Liljeholmsbron

Tango Stockholm

Tango Stockholm i ett holistiskt perspektiv. Allt om Argentinsk Tango i Stockholm, med Tango Stockholm i ett holistiskt perspektiv. Allt om Argentinsk Tango Stockholm, med Stockholm Tango kalender, tangokurs Stockholm, tango nybörjare, Tango in Stockholm information, tangoblogg och passionerad dans.Stockholm Tangokalender, tangokurs Stockholm, tango nybörjare, Tango in Stockholm information, Milonga Stockholm, praktika, tangoblogg och Sweden tango.

Ett möte mellan människor, som älskar dans, musik och närhet till sin medmänniska. I en fullständigt naturlig rörelse, vars närvaro förhöjs ju friare i kropp, tanke känsla och sinne dansarna är i.

Jag tror mig äntligen förstå vad Tango är

Ett möte mellan två människor, som älskar dans, musik och närhet till sin medmänniska. Ett flerfaldigt möte i intressenas origo, som i all sin sammansmälta glädje lånar förälskelsens rörelser och närhet, för att lyfta människan, den enskilde eller utvidgade, till ett förhöjt känsloläge, ett eldorado för den överkänslige.

Intresserad av Tango?

Läs gärna ”En uppmaning till försiktighet” och Fortfarande intresserad av att dansa tango?

 

Viktigt! Regler och etikett i Tango

För att minska stress, irritation, öka välbefinnande och glädje kan följande regler vara till nytta.

1. Dansa motsols i cirkel
2. Håll din linje i cirkeln om det finns fler.
3. Undvik att beröra andra par
4. När du beträder dansgolvet, sök ögonkontakt med paret du har för avsikt gå in framför.
5. Försök att hålla en låg ton när du pratar med vänner
6. Det är otrevligt att avbryta en konversation för att bjuda in någon att dansa eller acceptera in inbjudan
7. Önskar någon i paret dansa öppet så gäller det för båda dansarna
8. Gå av dansgolvet under Cortinan
9. Under dansen är det inte vanligt att prata, titta in i varandras ögon och le.

Mer om tangoetikett

Tangokurs!

( under arbete )

Vem ger lektioner?
Till vilket pris och vem ger mest bang for the buck?

Traditionellt

Queer & dansa båda rollerna

Tango Queerer  Malin Backström

Mer om tangokurser!

Tangokalender

med praktika och milongas in Stockholm

Evenemang idag

( andra datum ) ( Lägg till evenemang )

maj 21 2024

Somos practica

Entreskolan, Lövholmsvägen 61, 117 65 Stockholm
Inget evenemang hittades!

Pistor

Ett urval av Stocholms dansbanor ( pistas ) både inom- och utomhus. Läs mer!

Arrangörer

Föreningar, privatperson och företag som anordnar musiktillställningar som milonga, praktika och festivaler. Läs mer!

Discjockey

Discjockey, skivryttare eller plattvändare är en person som väljer musik och spelar musik på ett uteställe. Läs mer!

Danskurser


Danskurser Stockholm, Coaching och Privatlektioner

Danskurser Stockholm Kalender ger privatlektioner, coaching och erbjuder tangokurser, buggkurser. Blueskurser. Foxtrotkurser, Lindy Hopkurs, Dancefulness och Bröllopsvals i form av vecko-, helg- och endagskurser.

Stockholm Tango

Tango är närvaro. Fullständig absorption av ögonblicket. I ett accepterande mottagande av sig själv, meddansaren, musik, andra dansare och lokal, i en flödande upplevelse av Ett. Av att röra sig tillsammans med Allt, utan avgränsningar. En sammanvävd glädje med någon som likt mig själv är intresserad av, kanske till och med exalterad av dansen Tango.

I 12 minuter visa äkta kärlek ( agape ), den att hjälpa, den att stödja, den att bjuda in till, den att vilja förena vad jag är med dig, den att smälta tillsammans, den att vissa omtanke till allt och alla och ge uttryck för en ny människa, som världen aldrig sett förut.

Att genomströmma gruppen med kärlek, att genomsyra utan att döma, utan att höja till skyarna, bara ge oförbehållsamt till alla, vänlighet och en oåterhållen närvaro.

I en motgående solrörelse, där vi istället för att segla med, utsätter oss för den vind som berör, som känns överallt, som ger motstånd, som får oss att känna oss omslutna och medvetna om en annan närvaro.

I en vertikal hållning, står benen för sammandragning och utsträckning, och ryggen för horisontell rörelse runt kroppens mittpelare. Med en Abrazo som i sig själv är en torso med den nya kroppens flexibla men ändå stabila revben. Paret bildar en ny kropp, som i sin grund inte tillåter för stor rörelse likt den egna kroppens bröstkorg, men som kan skiljas åt i en öppen abrazo där flexibiliteten ökar men som också skapar mer av den dualistiska närvaron.

Argentinsk Tango

Att lära sig gå lika naturligt, uttrycka en lika stark känslomässig närvaro och nyfikenhet som ett barn. Gör tangon levande, underbar och verklig. Hur stegen ser ut och utförs är bara en del av den magi tangon utgör. Själva mötet mellan två människor, är essensen.

Förmågan att i samförstånd och kommunikation, improvisera i rörelser som är så levande, samstämmiga och sammanhållna att två människor rör sig och ser ut som En. Ett nytt fullständigt väsen.

Dansa som Ett
Prova ett annat sätt att dansa. Lämna segregationen, hetereo – homo, man – kvinna, föra – följa, vilka inte spelar någon roll i Helheten. Ta steget upp till att dansa som Ett. Helhetstango på en ny nivå.

Att få kontakt med oss själva och andra berikar våra liv. Forskare finner att när vi känner oss nära oss själva, vänner och familj upplever vi större energi och vitalitet.

Ökad klarhet och en ökad känsla av värde och värdighet. Vill du veta mer?

Ett flerfaldigt möte i intressenas origo, som i all sin sammansmälta glädje, lånar förälskelsens rörelser och närhet. För att lyfta människan, den enskilde eller utvidgade, till ett förhöjt känsloläge, ett eldorado för den överkänslige.

Tango in Stockholm

Tango Helheten önskar göra Argentinsk Tango tillgänglig för alla genom att göra tröskeln för att öva dans på praktikor och komma ut på milongor lägre, så att fler kan få vara med och dansa.

Utforska Tangon tillsammans
Vi behöver inte gå på kurs för att lära oss Tango. Har vi tid, tålamod och mycket omtanke lär vi oss tangon inifrån och ut, genom att själva upptäcka den. Praktikan är platsen att lära varandra dansa Tango, det gör vi med massor av omtanke och glädje.

Glädje och acceptans
Vi skapar ett klimat på pistan som är mer glädjefullt och accepterande än den nuvarande hållningen. En plats att dansa med alla, oavsett kön, tillhörighet och med allt som för oss samman.

Mänsklig förgrund
Vi förordar en pista där tyckande och bedömning läggs åt sidan, och istället det mänskliga sätts i förgrunden. En pista är inte en plats att sortera människor på utan en plats där alla får dansa och glädjas åt att vara tillsammans.

En plats för en gemensam glädjefull omfamning
Vi hoppas att fler ger sig ut för att dansa med dessa tankar i hjärtat, och förhoppningsvis blir vi så många som gör det, att pistorna omvandlas till omtanke, värme och samhörighet. En plats för en gemensam glädjefull omfamning.

Tango i Stockholm

Dansa med alla. Var försiktig så du inte fastnar i någon eller någras famnar. En dans är en relation, i grunden till alla. Är den svår, så gör ditt bästa för att förbättra den genom att dansa och tala med varandra.

Älska relationen till meddansaren
Visa relationen omtanke, öppenhet, förtroende och gemenskap, i varje ögonblick. Relationen är som den är i ögonblicket. I valet mellan att visa omtanke eller kritisera den är det tidigare mer livligt och utvecklande.

Visa omtanke
Att visa omtanke är mest utvecklande, för märkligt nog vet kroppen själv vad som är livligast och hur man dansar om den bara får chansen och man låter bli att kritisera eller tvinga den.

Se gruppen
Försök att se det som om gruppen tangodansare är vad som behöver stöttas och älskas. Om alla bara får möjligheten att dansa så lär de sig snabbare. Om gruppen är bra på att dansa, får alla en bra dans.

Sträva inte efter att bli bäst utan försök anpassa dig till nivån i gruppen. Då får du dansa mycket och kommer att tycka att det är roligt. Att vara bäst eller mycket bra, är att bli ensam, eftersom det blir svårt att hitta fina danser på den nivån.