Dansrelation

Dansrelation Vad vill den här artikeln avhandla? Hur alla dansrelationer formas och hur jag förhåller mig till dom. Låter jag dom vara eller utvecklar dom? Varför gör vissa relationer ont? Precis som förhållandet mellan mina fötter finns ett förhållande till en danspartner, ja till alla danspartners. Genom åren av dans har en relation skapats till…