Villkor för att vara en allmännyttig ideell förening

Villkor för att vara en allmännyttig ideell förening Det finns fyra villkor som påverkar om föreningen ska betala skatt eller inte på vissa inkomster. Det gäller vissa hyresinkomster, vissa inkomster från försäljning av varor och tjänster samt inkomster från kapital. Medlemsavgifter, gåvor och bidrag är oftast skattefria oavsett om föreningen uppfyller villkoren eller inte. Samma…

Målet med Tangon

En oreglerad korsning i staden är mindre effektiv på att släppa igenom trafik på ett trafiksäkert sätt än en reglerad korsning. Målet för en bilförare är att passera korsningen så smidigt, snabbt och trafiksäkert som möjligt. Vad kan då målet vara med Tangon (dans)? För egen del söker jag ett socialt sammanhang, ett sätt att…

Dans (wikipedia)

Dans Wikipedia 221109 Dans är i grunden koordinerade kroppsrörelser, ofta rytmiska och till musik. Varje rörelse innehar möjligheten att vara en dans. Hos många naturfolk och i äldre tider har dansen varit en viktig beståndsdel i den religiösa Wikipedia 221109 ”Religion är ett sociokulturellt system av specificerade beteenden, praktiker, moraliska och etiska principer, världsåskådningar, texter,…

Milonga (dance)

Milongadans är att dansa till milongamusik. Saxat Wikipedia 221106 översatt av Google Milongadansen innehåller samma grundelement som argentinsk tango men tillåter en större avslappning av ben och kropp. Rörelse är normalt snabbare och pauser är mindre vanliga. Det är vanligtvis en sorts rytmisk promenad utan komplicerade figurer, med en mer humoristisk och rustik stil i…

I ögonblicket

I ögonblicket I ögonblicket behövs helheten för att sträckas över delarna och foga dessa samman även ifall de är i motsättning till varandra. Att visa sig själv omtanke, förtroende, öppenhet och gemenskap även fast jag ansätter mig själv och samtidigt är ansatt. Att jag önskar att jag dansar bättre än vad jag gör. Att vända…

Stress

Vad som skapar stress och obalanser i oreglerad Tango är singlarna. Grupper och par skapar snarare trygghet och frid. Av det skälet kommer inga singlar in på Tango Helhetens Tango Nuevo praktika. Vilket leder till att danserna är trygga, fridfulla och trevliga. Ingen blir sittande, ingen blir över, alla får dansa lika mycket och med…