Practica

Praktika, av latin: pra’ctica – ”verksamhet”. En skrift med kalendariska uppgifter och förutsägelser. I princip samma sak som prognostikon, men mer med betoning på generella förutsägelser och inte knutet till ett speciellt år. En välkänd praktika var den gamla svenska Bondepraktikan som utgavs första gången 1662 och sedan utkom i många utgåvor ända fram till början av 1900-talet.
Wikipedia

Praktik är ett slags ”träning på plats” som ger möjlighet att skaffa sig arbetslivserfarenhet genom att prova på att arbeta på ett företag, en skola eller annan organisation, ofta för att tillägna sig ett yrke.[1] Praktik kan även mer specifikt avse yrkesförberedande handledd verksamhet, exempelvis inom läkar- och prästutbildning.
Wikipedia

Practica = öva
Google translate

Practica borde enligt ovanstående avse en verksamhet t.ex. tango, som på en praktik utgör träning på plats av det verksamhetsutövaren har lärt sig på kursen. På milongan övas inte längre , utan man utövar helt enkelt verksamheten på den nivå som arrangören av verksamheten anger. Precis som i matvaruaffären finns likadana varor av olika kvalité. På samma sätt anges ”kvalitén” på milongan. Är milongans kvalité att endast gifta par dansar, eller en grupp av vänner, eller kanske en åldersgrupp låt oss säga 50 – 60 år. Eller är kvalitén sådan att alla är välkomna och då förväntas behandla varandra likvärdigt, omsorgsfullt och respektfullt.

Arrangörens roll är mycket viktig. Den har också ett stort ansvar för vad som händer på och runt pistan. Förekommer det trakasserier och kränkningar? Är det någon som inte får dansa? Detta är områden som arrangören måste bemästra annars får tangon dåligt rykte och dansarna skingras för vinden och kvar blir ett fåtal privata, hårdhudade, korrumperade dansare.

 

Practica