Milonga

Milonga är en pardans och musikstil, sprungen ur Río de la Platas stora städer Buenos Aires och Montevideo. Musiken kännetecknas av en rörlig och jämnt synkoperad basgång, och spelas i de allra flesta fall av tangoorkestrar. Dansen är en av tangons föregångare, och de bägge danserna är intimt förknippade med varandra, både i teorin, eftersom förningen bygger på samma principer, och i praktiken, eftersom danserna omväxlande spelas vid samma tillfällen. Dessutom har de flesta som gått kurs i milonga gjort det som en del av en tangokurs.
Wikipedia

Sök efter milongor i Stockholm. Klicka här!

 

Milongorna i Stockholm drivs i stort sett av tre aktörer. Tango 08, 3Esquinas och Tango norte.