”Den är jätte-jättebra. Du har ju redan skrivit en bok, eller åtminstone delar av en bok. Att du skriver också om sådant som kan vara svårt och väcka komplicerade känslor är bra.

Om förhoppningar som inte blir som man tänkt och önskat. Att du nyanserar tangons väsen, inte bara skriver om det underbara. Du har fört in många fler nyanser i begreppet tango.”

Anonym