Dansa med variation

Dansa med variation När jag dansar ensam till musiken jag älskar är det inte svårt att dansa varierat. Varje låt har sin egen karaktär och får kroppen vara fri dansar den naturligt sin egen rörelse till den musiken.. Anledningen till att det lätt kan bli statiskt är att följaren antingen inte kan följa, vilket gör…

Taxi tango 1

Taxi tango 1 Att sälja en timmes dans, med någon slags kvalité betyder att allt behöver vara i ordning när beställaren kommer. Om en lokal har hyrts behöver den vara städad och iordninggjord för händelsen. Restid från och till mötet. Arrangemang och dekoration iordningställt. Ev. fika och tilltugg. Ombyte och en stunds samtal. Spellista, klädval…