TANGO HELHETEN

– omtanke, öppenhet, förtroende och gemenskap

Tango Stockholm

Tango Stockholm i ett holistiskt perspektiv. Allt om Argentinsk Tango i Stockholm, med Tango Stockholm i ett holistiskt perspektiv. Allt om Argentinsk Tango Stockholm, med Stockholm Tango kalender, tangokurs Stockholm, tango nybörjare, Tango in Stockholm information, tangoblogg och passionerad dans.Stockholm Tangokalender, tangokurs Stockholm, tango nybörjare, Tango in Stockholm information, Milonga Stockholm, praktika, tangoblogg och passionerad dans.

Ett möte mellan människor, som älskar dans, musik och närhet till sin medmänniska. I en fullständigt naturlig rörelse, vars närvaro förhöjs ju friare i kropp, tanke känsla och sinne dansarna är i.

Intresserad av Tango?

Läs gärna ”En uppmaning till försiktighet” och
Fortfarande intresserad av att dansa tango?

Tango Stockholm i ett holistiskt perspektiv. Allt om Argentinsk Tango Stockholm, med Stockholm Tango kalender, tangokurs Stockholm, tango nybörjare, Tango in Stockholm information, tangoblogg och passionerad dans.

Blogg

Botanisera i dagbok, tankar, känslor, övning, queer och inspiration i bloggen.

Dansa är svårt på många sätt, och har om så önskas ett stort djup, på vilken den kan utövas. Så vägen till djupet är kantad av många upplevelser och erfarenheter.

Därav många känslor av alla slag och många tankar om vad den är. Varifrån den kommer. Hur den utövas.

Försöker med Tango Stockholm bloggen fånga upplevelsen, dess omfång och förbindelse till livet i övrigt. Så läsaren får ha överseende med att formen för hemsidan och bloggen är trevande, mer än tydlig. Till bloggen!

Tankar

Alltid denna allmänna milonga som alla är välkomna till, som förstörs, där de som bjuder in inte förstår vad de gör. Det går inte att bjuda in allmänheten till en välkomnande dans om inte alla behandlar varandra värdigt och utför det som de bjudits in till med alla.

Nyckeln ligger i att bjuda in till det speciella så att de med samma mål kan sammanstråla och göra vad de önskar.

Kalender med milongas in Stockholm

Evenemang idag ( andra datum )
( Lägg till evenemang )

Inget evenemang hittades!

Danskurser


Danskurser Stockholm, Coaching och Privatlektioner

Danskurser Stockholm Kalender ger privatlektioner, coaching och erbjuder tangokurser, buggkurser. Blueskurser. Foxtrotkurser, Lindy Hopkurs, Dancefulness och Bröllopsvals i form av vecko-, helg- och endagskurser.

Healing


Massage med Healing

Vad skulle det innebära för dig att leva i mer kärlek? Det önskar jag utforska tillsammans med dig. Min längtan är även att hålla dig medan du känner in din längtan och landar in i frid. Att vara en trygg famn där du kan låta hela dig få ta plats. Läs mer!

Introduktion Tango

 

 

 

 

 

Gratis introduktion hos MMtango. Varje tisdag 19.00 – 22:00.


 

 

 

 

Gratis introduktion på Tisdagsmilonga på Rost. Sista tisdagen varje månad 17:00 – 18:00 (1 sept. – 1 juni)

Kurs i tango

Vad är Tango?

Att dansa Tango är att till tangomusik samverka och kommunicera till den grad att paret ser ut, som en människa. Läs mer!

Tango Stockholm i ett holistiskt perspektiv. Allt om Argentinsk Tango Stockholm, med Stockholm Tango kalender, tangokurs Stockholm, tango nybörjare, Tango in Stockholm information, tangoblogg och passionerad dans.

Mellan stegen: samla.

I tango samlar du dina fötter mellan två på varandra följande steg. Alltid. Anklar ihop . Läs mer!

Hållning och gång

Vikten förs över till främre fotsulan, detta kallas framåtpresentation. Rör kontaktytan med golvet Läs mer!

Små steg

I tango är en viktförskjutning (100% från ett ben till det andra) och ett steg samma sak. Även om det är ett mycket litet steg. Läs mer!

Strukturanalys

Stegbeskrivning (individens perspektiv) Vad är möjligt? Allt som beskrivs här är i förhållande till den enskilda dansarens underkropp. Läs mer!

Parets rörelser

Tango vänder också mycket, även om detta inte lärs ut i nybörjarklasser. Vilka möjligheter finns? Läs mer!

Gåendet

Tango, står dansaren oftast med hela vikten på ett ben. Det är det stående benet, det andra är den fria benet. Läs mer!

Tango Stockholm i ett holistiskt perspektiv. Allt om Argentinsk Tango Stockholm, med Stockholm Tango kalender, tangokurs Stockholm, tango nybörjare, Tango in Stockholm information, tangoblogg och passionerad dans.

Leda och följa

Leda och följa är en dialog som gör det möjligt för ledaren att navigera i paret. Den består av tre faser. Läs mer!

Omfamningen

Det är viktigt att partners alltid förblir anslutna under hela dansen. Överkropparnas relativa orientering ändras aldrig. Läs mer!

Åtta stegs mönstret

Det kallas ”åtta räkna grundläggande”, och det innehåller några ingredienser som tar mycket tid att bemästra. Läs mer!

Stegbeskrivning

Denna analys hjälper dig att förstå alla möjligheter att flytta med och inom ett par samtidigt som du behåller anslutningen. Läs mer!

Rytm

Vi börjar först med den mest naturliga och bekväma steghastigheten till normal tangomusik eller milonga Läs mer!

Tango Stockholm

Tango är närvaro. Fullständig absorption av ögonblicket. I ett accepterande mottagande av sig själv, meddansaren, musik, andra dansare och lokal, i en flödande upplevelse av Ett. Av att röra sig tillsammans med Allt, utan avgränsningar. En sammanvävd glädje med någon som likt mig själv är intresserad av, kanske till och med exalterad av dansen Tango.

I 12 minuter visa äkta kärlek ( agape ), den att hjälpa, den att stödja, den att bjuda in till, den att vilja förena vad jag är med dig, den att smälta tillsammans, den att vissa omtanke till allt och alla och ge uttryck för en ny människa, som världen aldrig sett förut.

Att genomströmma gruppen med kärlek, att genomsyra utan att döma, utan att höja till skyarna, bara ge oförbehållsamt till alla, vänlighet och en oåterhållen närvaro.

I en motgående solrörelse, där vi istället för att segla med, utsätter oss för den vind som berör, som känns överallt, som ger motstånd, som får oss att känna oss omslutna och medvetna om en annan närvaro.

I en vertikal hållning, står benen för sammandragning och utsträckning, och ryggen för horisontell rörelse runt kroppens mittpelare. Med en Abrazo som i sig själv är en torso med den nya kroppens flexibla men ändå stabila revben. Paret bildar en ny kropp, som i sin grund inte tillåter för stor rörelse likt den egna kroppens bröstkorg, men som kan skiljas åt i en öppen abrazo där flexibiliteten ökar men som också skapar mer av den dualistiska närvaron

En levande dans

Dansa med alla. Var försiktig så du inte fastnar i någon eller någras famnar. En dans är en relation, i grunden till alla. Är den svår, så gör ditt bästa för att förbättra den genom att dansa och tala med varandra.

Älska relationen till meddansaren
Visa relationen omtanke, öppenhet, förtroende och gemenskap, i varje ögonblick. Relationen är som den är i ögonblicket. I valet mellan att visa omtanke eller kritisera den är det tidigare mer livligt och utvecklande.

Visa omtanke
Att visa omtanke är mest utvecklande, för märkligt nog vet kroppen själv vad som är livligast och hur man dansar om den bara får chansen och man låter bli att kritisera eller tvinga den.

Se gruppen
Försök att se det som om gruppen tangodansare är vad som behöver stöttas och älskas. Om alla bara får möjligheten att dansa så lär de sig snabbare. Om gruppen är bra på att dansa, får alla en bra dans.

Sträva inte efter att bli bäst utan försök anpassa dig till nivån i gruppen. Då får du dansa mycket och kommer att tycka att det är roligt. Att vara bäst eller mycket bra, är att bli ensam, eftersom det blir svårt att hitta fina danser på den nivån.

Tango Stockholm

Tango Helheten önskar göra Argentinsk Tango tillgänglig för alla genom att göra tröskeln för att öva dans på praktikor och komma ut på milongor lägre, så att fler kan få vara med och dansa.

Utforska Tangon tillsammans
Vi behöver inte gå på kurs för att lära oss Tango. Har vi tid, tålamod och mycket omtanke lär vi oss tangon inifrån och ut, genom att själva upptäcka den. Praktikan är platsen att lära varandra dansa Tango, det gör vi med massor av omtanke och glädje.

Glädje och acceptans
Vi skapar ett klimat på pistan som är mer glädjefullt och accepterande än den nuvarande hållningen. En plats att dansa med alla, oavsett kön, tillhörighet och med allt som för oss samman.

Mänsklig förgrund
Vi förordar en pista där tyckande och bedömning läggs åt sidan, och istället det mänskliga sätts i förgrunden. En pista är inte en plats att sortera människor på utan en plats där alla får dansa och glädjas åt att vara tillsammans.

En plats för en gemensam glädjefull omfamning
Vi hoppas att fler ger sig ut för att dansa med dessa tankar i hjärtat, och förhoppningsvis blir vi så många som gör det, att pistorna omvandlas till omtanke, värme och samhörighet. En plats för en gemensam glädjefull omfamning.

Tango Stockholm i ett holistiskt perspektiv. Allt om Argentinsk Tango Stockholm, med Stockholm Tango kalender, tangokurs Stockholm, tango nybörjare, Tango in Stockholm information, tangoblogg och passionerad dans.

Argentinsk Tango

Att lära sig gå lika naturligt, uttrycka en lika stark känslomässig närvaro och nyfikenhet som ett barn. Gör tangon levande, underbar och verklig. Hur stegen ser ut och utförs är bara en del av den magi tangon utgör. Själva mötet mellan två människor, är essensen.

Förmågan att i samförstånd och kommunikation, improvisera i rörelser som är så levande, samstämmiga och sammanhållna att två människor rör sig och ser ut som En. Ett nytt fullständigt väsen.

Dansa som Ett
Prova ett annat sätt att dansa. Lämna segregationen, hetereo – homo, man – kvinna, föra – följa, vilka inte spelar någon roll i Helheten. Ta steget upp till att dansa som Ett. Helhetstango på en ny nivå.

Att få kontakt med oss själva och andra berikar våra liv. Forskare finner att när vi känner oss nära oss själva, vänner och familj upplever vi större energi och vitalitet.

Ökad klarhet och en ökad känsla av värde och värdighet. Vill du veta mer?

Ett flerfaldigt möte i intressenas origo, som i all sin sammansmälta glädje, lånar förälskelsens rörelser och närhet. För att lyfta människan, den enskilde eller utvidgade, till ett förhöjt känsloläge, ett eldorado för den överkänslige.

Tango Stockholm i ett holistiskt perspektiv. Allt om Argentinsk Tango Stockholm, med Stockholm Tango kalender, tangokurs Stockholm, tango nybörjare, Tango in Stockholm information, tangoblogg och passionerad dans.

Arrangörer

Föreningar, privatperson och företag som anordnar musiktillställningar som milonga, praktika och festivaler. Läs mer!

Kurser

Läs om Stockholms stora kursutbud och välj mellan att lära dig på egen hand, via Tango Secrets eller Youtube. Eller gå en tangokurs hos någon av alla Stockholms kursarrangörer. Läs mer!

Musik

Vill du få tips på traditionell tangomusik eller alternativ musik finns några tips här. Läs mer!

Pistor ( danslokaler)

Här ges förslag till och adresser till dom dansgolv på vilken Tangon oftast dansas i Stockholm Läs mer!

Inspiration: Joakim och Michelle