Taxi tango 1

Taxi tango 1 Att sälja en timmes dans, med någon slags kvalité betyder att allt behöver vara i ordning när beställaren kommer. Om en lokal har hyrts behöver den vara städad och iordninggjord för händelsen. Restid från och till mötet. Arrangemang och dekoration iordningställt. Ev. fika och tilltugg. Ombyte och en stunds samtal. Spellista, klädval…