Innerlighet och sensualism

Innerlighet och sensualism Upplever mer och mer att det är i själva dansen allt behöver uttryckas. Inget får finnas kvar okommunicerat eller släpa efter. Inget i dansen får peka mot något annat. Att under dansen uppleva allt jag önskar av mötet är väsentligt. Har haft den tanken tidigare, att kunna gå från dansen utan att…

Sensuell, sexuell, passionerad, sinnlig?

Sensuell sensuell´ adj. ~t ORDLED: sensu-ell • som ger eller har att göra med sinnliga upplevelser särsk. av sexuell typ men äv. allmännare {→vällustig 2}: hesheten gjorde hans röst ~; en ~ mun; ~a rytmer; ~a färger HIST.: sedan 1699; via fra. av lat. sensualis med samma bet., till sensus ’förnimmelse’; jfr sensation sexuell´ adj. ~t…